Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Vragen?


  • U kunt via de postcodecheck controleren of uw adres door GlasDraad Krimpenerwaard kan worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. In de praktijk blijkt het erg moeilijk om over een 100% nauwkeurige adressenlijst te beschikken. Staat uw adres dus niet in de postcodechecker, maar vermoedt u dat uw woning wel binnen het aansluitgebied valt? Neem dan contact met ons op.


  • Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang tijdens de campagne? Schrijf u dan hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.


  • U heeft momenteel geen coax, maar alleen koperdraad. Het buitengebied van Krimpenerwaard kampt daardoor met zeer langzaam internet en een haperend televisiesignaal. Het wordt hoog tijd dat het buitengebied vooroploopt in een maatschappij die op alle fronten digitaliseert. Met glasvezel bent u klaar voor alle toekomstige telecomontwikkelingen, ongeacht de bandbreedte die deze ontwikkelingen vragen. Bestanden up- en downloaden gaat razendsnel. Of denk bijvoorbeeld aan interactieve televisie zoals uitzending gemist, live televisie pauzeren en draadloos televisiekijken op uw smartphone of tablet.


  • Natuurlijk is het mogelijk om uw woning of bedrijf achteraf aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van GlasDraad Krimpenerwaard. Omdat we hier speciaal voor terug moeten komen, zijn de kosten aanzienlijk hoger. Zo betaalt u voor een na-aansluiting minimaal € 2.500,- (inclusief btw en afkoop van het vastgoedrecht). De mogelijkheid om het vastrecht te betalen via een maandelijkse bijdrage valt in deze situatie weg. GlasDraad Krimpenerwaard zal een offerte op maat voor u verzorgen, op basis van de werkelijke graaf- en na-aansluitkosten. De kosten kunnen dus ook hoger uitvallen dan € 2.500,-.


  • Als u heb gekozen voor de maandelijkse vastrechtvergoeding van € 15,- en deze later wilt afkopen, is dit mogelijk via een eenmalige bijdrage van € 1.815,-. Hierna hebt u geen kosten meer voor uw glasvezelaansluiting, enkel nog de abonnementskosten bij uw serviceprovider.


  • U kunt het vastrecht in een keer afkopen als u zich aanmeldt bij GlasDraad Krimpenerwaard. U betaalt dan €1.815,- inclusief btw. Deze kosten verwerkt u in de verkoopprijs van uw huis. Kiest u ervoor maandelijks € 15,- te betalen? Dan draagt u het recht (en daarmee de verplichting om te betalen) over aan de koper. De koper kan de maandelijkse termijn gewoon door blijven betalen of kiest ervoor om het af te kopen voor € 1.815,-.


  • De vastrecht- en abonnementskosten van de glasvezelaansluiting worden pas in rekening gebracht nadat de aansluiting naar tevredenheid in uw woning gemaakt is.


  • Nee, GlasDraad Krimpenerwaard sluit geen dorpskernen aan. Wij richten ons de komende jaren op de aanleg van glasvezel in de ‘witte’ buitengebieden van Nederland. Dit zijn de regio’s waar géén glasvezel- of kabelaansluiting aanwezig is en minder dan 30mb/s geleverd wordt. GlasDraad Krimpenerwaard zal, indien gewenst, ook een glasvezelnetwerk aanleggen op recreatieparken en bedrijventerreinen en daarin mogelijk samenwerken met derde partijen.


   • Vanaf 1 oktober 2018 vindt er vraagbundeling plaats. Dit houdt in dat GlasDraad Krimpenerwaard inventariseert of er genoeg animo is voor glasvezel in het buitengebied van de Krimpenerwaard. Bij 40% aanmeldingen vóór 17 december 2018 gaat de bouw door.
   • Bij een geslaagde vraagbundeling start de bouw in het voorjaar van 2019
   • Begin eerste kwartaal 2020 is 90% van de aangemelde huishoudens op glasvezel aangesloten.
   • Eind eerste kwartaal 2020 is 100% van de aangemelde huishoudens op glasvezel aangesloten.

  • Er hangt veel van deze vraagbundelingscampagne af, namelijk het snelle internet waar u al tijden op zit te wachten. Het nut van zo snel mogelijk inschrijven is groot. Wanneer een grote groep mensen zich inschrijft, zal een nóg grotere groep volgen. Zo komen we veel sneller naar de 40% en daarmee veel sneller naar de aanleg van glasvezel. Het is dus van belang dat zo snel mogelijk, een zo groot mogelijke groep zich inschrijft.


  • Het vastrecht is een compensatie voor de glasvezel aanleggende partij, voor de grote extra investeringen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dit maandbedrag komt bovenop de standaard-abonnementskosten van de dienstenaanbieders. Het aanleggen kost ongeveer 3 tot 4 keer zoveel dan in de kernen door de langere afstanden.


  • Nee, dat kan niet. De vastrechtvergoeding is verbonden aan een abonnement. Dit abonnement kan na een jaar opgezegd worden, maar u blijft dan de vastrechtvergoeding van € 15,- wel door betalen. Als u de vastrechtvergoeding eenmalig heeft afgekocht voor € 1815,-, betaalt u na eventuele opzegging van een abonnement niets meer voor uw glasvezelaansluiting.


  • Het vastrecht blijft altijd hetzelfde, ongeacht het uiteindelijke aantal bewoners dat een glasvezelaansluiting neemt. Het bedrag wordt jaarlijks wel geïndexeerd volgens de Consumenten Prijs Index (CPI).


  • Nee, u betaalt geen extra kosten. Aangezien het een initiatief is dat met veel bewoners van het buitengebied gedaan wordt, hoeft u geen speciale hoge aanlegkosten te betalen.


  • Wanneer in het BAG (Basis Administratie Gebouwen) van de gemeente de woningen met twee afzonderlijke adressen staan vermeld, tellen ze mee als twee aansluitingen. Staan de woningen als één adres vermeld, dan tellen ze als één adres mee voor het uiteindelijke percentage.


  • Dat is geen probleem! Dit kunt u regelen via een speciaal SEPA-machtigingsformulier. Klik hier om dit formulier te downloaden.


  • Glasvezel kan oneindige snelheden aan. Het netwerk dat wij aanleggen kan 100 Gb/s aan. De verbinding die naar huishoudens wordt aangelegd kan 1 Gb/s aan. Voor zowel uploaden als downloaden. De snelheid die u straks thuis heeft, hangt af van de serviceprovider en het dienstenpakket dat u kiest.


  • De aanleg van het glasvezelnetwerk van het buitengebied van de Krimpenerwaard verloopt in zes stappen:

   Stap 1: Informatievoorziening en aanmelden

   Wanneer we bij u in de gemeente starten, nodigen wij u persoonlijk uit voor een informatieavond bij u in de buurt. Ook versturen wij een informatiekrant, informeren wij de lokale media en kunt u alle informatie terugvinden op onze website.

   Ook kunt u zich vanaf dit moment inschrijven bij een van de serviceproviders. U kiest een abonnement en geeft aan of u voor een eenmalige vergoeding kiest of maandelijks wilt betalen. Als minimaal 40% van de bewoners voor de aanleg van glasvezel kiest, gaat de schop definitief in de grond.

   Stap 2: Huischeck en persoonlijk advies

   Is de 40% behaald? Dan komt de aannemer vooraf bij u thuis kijken (‘de huischeck’) wat de beste plaats is om de glasvezelkabel de woning binnen te laten komen en waar het glasvezelmodem geplaatst kan worden

   Stap 3: Aanleg in uw straat

   Vervolgens gaat de aannemer aan de slag met de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw straat. Hiertoe wordt een sleuf in de berm gegraven en van woning tot woning een netwerk aangelegd. De werkzaamheden zullen circa één tot twee werkdagen duren en natuurlijk beperken we de overlast tot een minimum.

   Stap 4: Glasvezelaansluiting naar uw pand

   Indien u zich heeft aangemeld, wordt er tijdens de werkzaamheden in de straat ook een glasvezelkabel aangelegd van de straat naar uw woning. Daarbij werken we in vrijwel alle gevallen met ondergrondse tuinboringen, zodat uw tuin intact blijft. Bij een oprijlaan of een lang pad wordt meestal wel gedeeltelijk een geul gegraven.

   Stap 5: Aansluiting in uw woning

   De glasvezel ligt nu tegen de gevel van uw woning. Een van onze monteurs zorgt dat de glasvezel in uw woning wordt aangesloten. Via een kleine opening in de voorgevel, wordt de kabel via de kelder naar binnen gebracht. De kabel wordt daarna aangesloten op een glasvezelmodem. In de meeste gevallen is dat in de meterkast.

   Stap 6: Activeren tv, telefoon en internet

   Als laatste stap activeert de serviceprovider voor wie u heeft gekozen uw abonnement. Vanaf dat moment kunt u gebruikmaken van interactieve televisie, razendsnel internet en voordelig bellen. Uiteraard laat uw serviceprovider u weten wanneer het zover is.


  • U heeft zelf invloed op waar de glasvezel het huis in komt. In de meeste gevallen is dit in de meterkast. Na uw aanmelding komt onze aannemer bij u langs om de situatie te beoordelen. Dit noemen wij de ‘huischeck’. U kunt dan aangeven wat een geschikte plek is voor de aansluiting en uiteraard kan hij u daarin ook een goed advies geven.


  • Heeft u vragen over de planning of de werkzaamheden bij u in de buurt? Dan kunt u ons mailen op krimpenerwaard@glasdraad.nl of telefonisch contact opnemen via 0850 – 479 224.


  • Wanneer u zich vroeg aanmeldt bij een van de serviceproviders, heeft u zelf de keuze om een dag en tijdstip te bepalen wanneer uw woning wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. In de regel duurt het ongeveer een uur om uw woning aan te sluiten.


  • Glasvezel biedt veel mogelijkheden voor zorg en beveiliging op afstand. Hoewel u dat nu wellicht nog niet nodig heeft, kan dat er in de toekomst voor zorgen dat u langer thuis kan blijven wonen. Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de verkoopbaarheid van uw woning. Een fijne gedachte als u nog eens wilt verhuizen.


  • Nee. De kwaliteit van uw huidige vaste netwerk hangt niet af van het aantal mensen dat het netwerk gebruikt.


  • Met glasvezel kunt u bestanden up- en downloaden met dezelfde hoge snelheid. Dat bespaart u veel tijd. Bij coax is dit niet zo. Bovendien deelt u de snelheid niet met uw buren, waardoor het glasvezelnetwerk erg stabiel is.


  • De afstanden tussen de woningen in het buitengebied zijn veel groter dan in de dorpen waar kabel ligt. Daarom moet er veel meer gegraven worden. Graven is heel erg duur. Om deze hogere kosten te compenseren moet er een vastrechtvergoeding betaald worden.


  • U kunt alle apparatuur aansluiten die met internet verbonden kan worden. Denk daarbij aan televisies, home theater sets, game consoles (XBOX, Playstation etc.), internetradio, Apple TV en zogenaamde smart home systemen zoals slimme thermostaten.

   Daarnaast laptops, tablets, PC’s en alle andere apparatuur die wifi heeft of die u met een stekker op een modem kunt aansluiten. Ook kunnen de meeste bewakingscamera’s en alarmsystemen (let wel op de classificatie) aangesloten worden. Daarnaast hulpapparatuur voor thuiszorg, ouderzorg en medische apparatuur.

   Eigenlijk alles dat op internet (via wifi of een kabeltje) aangesloten kan worden, kunnen worden aangesloten op de glasvezelverbinding.


  • Ja, maar het verschilt per aanbieder en abonnement hoeveel televisies u kunt aansluiten. Voor elke tv heeft u, een Set Top Box (STB) nodig. Een vuistregel is dat hoe hoger de internetsnelheid is, hoe meer televisies u kunt aansluiten.


  • Als u een dect-systeem heeft kan dit zeer waarschijnlijk wel. Voor andere systemen zult u waarschijnlijk aanpassingen moeten doen. De serviceprovider heeft daar meer informatie over.


  • Mocht uw systeem wel werken met DSL dan is de kans groot dat het op glasvezel ook werkt. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met de leverancier van uw alarmcentrale om dit na te vragen. Ook kunt u daar eventueel informatie krijgen of uw oplossing nog voldoet aan de verzekeringseisen.


  • Het modem wordt gemonteerd vlak naast de glasvezelaansluiting. In de regel is dat de meterkast maar in overleg met de aannemer kunt u ook de glasvezelaansluiting op een andere plaats laten monteren in uw woning of bedrijf. Houd er wel rekening mee dat er een stopcontact aanwezig moet zijn om het modem aan te sluiten.


  • Nee, u moet uw huidige abonnement uitdienen. Maar u kunt zich wel al aanmelden bij de nieuwe serviceprovider voor glasvezeldiensten. Deze (nieuwe) diensten gaan pas in nadat u uw huidige contract heeft uitgediend. Geef dit s.v.p. door aan uw nieuwe serviceprovider, zodat u geen dubbele kosten heeft. Zorg er echter wel voor dat u zich nu al aanmeldt voor glasvezel, anders loopt u een aansluiting mis.

   Wij adviseren u verder uw huidige abonnement stilzwijgend te laten verlengen. Dit om ervoor te zorgen dat u een opzegtermijn heeft van een maand in plaats van een jaar. Bij het afsluiten van een nieuw abonnement van uw huidige provider is de opzegtermijn namelijk een jaar.


  • De serviceproviders die op de glasvezelkabel hun diensten zullen aanbieden zijn Solcon, Multifiber, CBizz en WeServe. U kunt de websites van deze providers bezoeken om de pakketten te bekijken en een abonnement af te nemen. Kijk hier voor meer informatie.


  • Dat kan heel gemakkelijk. Voor een uitgebreide uitleg over het veranderen van uw e-mailadres klikt u hier voor Gmail en hier voor Outlook. Daar staan ook tips in voor het informeren van uw contacten en andere belangrijke zaken.


  • 5G is een mooie ontwikkeling. Door middel van grote masten krijgen consumenten via een draadloze verbinding toegang tot snel internet. Deze masten kunnen echter niet opereren zonder glasvezel en zijn bovendien weinig aanwezig in het buitengebied. Glasvezel is daarnaast stabieler en op de lange termijn een duurzamere investering.


  • De diensten worden geleverd door de serviceproviders die op deze website vermeld staan. Op hun websites kunt u de diensten en bijbehorende tarieven bekijken. Klik hier om naar de pagina Aanbod & Serviceproviders op onze website te gaan.


  • GlasDraad Krimpenerwaard heeft een open netwerk. Dat houdt in dat elke provider die aan onze eisen voldoet toe mag treden tot het netwerk. GlasDraad Krimpenerwaard is in gesprek met verschillende serviceproviders, zodat er in de toekomst nog meer serviceproviders actief zijn op het glasvezelnetwerk. Wanneer dit zal zijn is nog niet te zeggen, maar dit maakt GlasDraad Krimpenerwaard in elk geval publiekelijk bekend.


  • De serviceproviders zijn landelijke partijen en leveren in heel Nederland glasvezelabonnementen. Zij bieden hun diensten aan voor zeer concurrerende tarieven en in veel gevallen bent u zelfs gunstiger uit. Wij raden u aan om uw huidige maandelijkse kosten eens goed onder elkaar te zetten en dit te vergelijken met ons aanbod. U zult zien dat glasvezel niet automatisch duurder is dan uw huidige pakket.


  • Ja, om een glasvezelaansluiting te krijgen is het afnemen van een abonnement bij een van de serviceproviders verplicht. U kunt dit abonnement na een jaar opzeggen. Indien u het abonnement na een jaar opzegt, blijft de glasvezelaansluiting behouden.


  • Dat is voor iedere situatie anders. Tegenwoordig doen we veel dingen online: tv kijken, telefoneren, werken, gamen, studeren, bankieren, winkelen en zelfs onze belastingaangifte gaat alleen maar digitaal. Dat worden er in de toekomst alleen nog maar meer. Steeds meer apparaten in huis bedienen we via wifi en steeds meer mensen gebruiken zorg op afstand. Evenals bewaking en beveiliging van de woning. Zelfs het agrarische bedrijf wordt compleet gedigitaliseerd. Internet via glasvezel biedt de snelheid van 100 Mbit/s en de stabiliteit die hiervoor nodig zijn. Voor meer informatie kunt u het beste te zijner tijd contact opnemen met een van de serviceproviders.


  • Glasvezel biedt volop voordelen voor zakelijk gebruik. Niet alleen kunt u razendsnel en veilig internetten via een betrouwbaar netwerk, ook zijn de uploadsnelheden bijzonder hoog. Dat betekent dat u eenvoudig gebruik kunt maken van clouddiensten, videoconferencing, het delen van grote bestanden, maar ook bijvoorbeeld beveiliging en zorg op afstand. Een ander groot voordeel is dat het glasvezelnetwerk klaar is voor het bijkomend dataverkeer van toekomstige ontwikkelingen, zoals smart farming of 3D-beeldbellen.


  • Wanneer u de overstap maakt naar Solcon is het mogelijk uw e-mailadres(sen) gratis te behouden zolang u klant bent bij Solcon. Solcon is een onderdeel van KPN.

    

   Geschikte e-mailadressen

   Er zijn verschillende e-mailadressen die onder KPN e-mailadressen vallen. U kunt de volgende e-mailadressen behouden indien u overstapt naar Solcon:

   • @kpnmail.nl
   • @kpnplanet.nl
   • @planet.nl
   • @wxs.nl
   • @hetnet.nl
   • @freeler.nl
   Hoe werkt dit bij vraagbundeling?

   Wordt er in uw regio een vraagbundeling voor glasvezel georganiseerd? Na uw aanmelding bij Solcon kunt u gewoon uw KPN e-mailadressen blijven gebruiken.


  • Ja. Vrijwel alle serviceproviders bieden naast een alles-in-1-pakket ook losse diensten aan, zoals internet en telefonie.


  • Uw abonnement bij uw huidige serviceprovider wordt stilzwijgend maandelijks verlengd, zolang u het abonnement niet heeft opgezegd. Zodra u wordt aangesloten op glasvezel, kunt u uw huidige abonnement opzeggen.


  • Dat kan. U neemt dan een dienstenpakket met alleen internet of een dienstenpakket met internet + telefoon af bij uw serviceprovider. U moet dan wel uw abonnement bij Canal Digital aanhouden en de televisie met de schotel verbonden houden.


  • Om deze vraag te beantwoorden is het allereerst belangrijk om uit te leggen dat er twee partijen relevant zijn voor u:

   GlasDraad Krimpenerwaard bouwt het netwerk en legt glasvezel naar uw huis. U betaalt GlasDraad Krimpenerwaard voor de fysieke aanleg van dit netwerk en uw eigen aansluiting.

   Diverse serviceproviders huren ons netwerk zodat zij diensten over het netwerk kunnen leveren. Deze diensten bestaan uit internet, televisie en telefonie. In Krimpenerwaard zijn 4 providers actief, die op de aanbodpagina vermeld staan. U betaalt hen maandelijks voor de diensten.

   Indien u wilt genieten van snel internet, haarscherpe televisie en telefonie is het dus noodzakelijk om u zowel bij GlasDraad Krimpenerwaard als bij een serviceprovider aan te melden. Het is niet mogelijk om u alleen bij GlasDraad Krimpenerwaard in te schrijven en geen abonnement bij een serviceprovider af te nemen. Huishoudens die niet zijn aangemeld bij een serviceprovider worden dan ook niet voorzien van een glasvezelaansluiting.

   Ga naar inschrijven om uw huis of bedrijf aan te melden voor glasvezel.


  • 4G werkt met name goed in gebieden waar veel masten staan. Die zijn er te weinig in het buitengebied om een goede dekking te waarborgen. Daarnaast kan 4G maximaal 20 Mb/s aan. De gemiddelde snelheid bij onze serviceproviders ligt veel hoger, rond de 100 Mb/s. 4G is met oog op toekomstig dataverbruik geen langetermijnoplossing voor een particuliere of zakelijke verbinding.