Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Glasvezelaanleg - update februari 2021

Het nieuwe jaar begint kletsnat, grijs en met een lockdown, maar dat weerhoudt ons niet om druk aan het werk te zijn. Stolwijk, Berkenwoude en Bergambacht zijn zo goed als aangesloten! In dit eerste nieuwsbericht van het nieuwe jaar een korte update per gebied.

Stolwijk (STL-01)

Stolwijk is klaar en maakt al gebruik van glasvezel! We hebben het merendeel van de adressen al aangesloten, op 20 adressen na. Deze werkzaamheden lopen voorspoedig.

Vlist (HAT-02)

Onze graafwerkzaamheden in Vlist zijn afgerond. We moeten enkel nog verbindingen maken om de huizen te kunnen aansluiten. Om dit te doen, moeten we privégrond van buurtbewoners passeren. Hierover zijn we nog met hen in gesprek.

Berkenwoude (BKW-01)

Berkenwoude is zo goed als klaar. Meer dan 80% van het gebied maakt al gebruik van glasvezel. Door werkzaamheden aan een drinkwatertransportleiding, kunnen we nog niet overal verbindingen maken. De verwachting is dat we hier in april aan de slag gaan.

Haastrecht (HAT-01)

De afgelopen periode hebben we bestaande buizen en kabels van het reeds aanwezige Rekam-netwerk geschikt gemaakt voor ons netwerk. We verwachten in april te starten met onze graafwerkzaamheden aan de Provincialeweg Oost. Bij de Provincialeweg West moeten we onze graafwerkzaamheden combineren met werkzaamheden van de provincie. Dit staat gepland voor april/mei.

Ouderkerk aan den IJssel (OIJ-01 en OIJ-02)

Het gebied OIJ-02 is nagenoeg klaar, al 170 adressen gebruiken al glasvezel. De weg Lageweg is nog niet gereed. We verwachten in OIJ-01 in april te starten met onze graafwerkzaamheden. Hier gaan we ook gebruik maken van bestaande buizen van het aanwezige Rekam-netwerk. We hebben inmiddels al deze buizen gereed gemaakt voor ons netwerk.

Onze werkzaamheden aan de IJsseldijk (IJsseldijk Noord, IJssellaan en Kattendijk) moeten gecombineerd worden met werkzaamheden aan de waterleiding en riolering. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan 2022.

Gouderak GDK-01

In Gouderak wachten we op instemming van de gemeente. We hopen in maart te starten met onze graafwerkzaamheden.

Bergambacht (BGA-01)

Onze civiele werkzaamheden zijn vrijwel overal klaar in Bergambacht. De geulen, kabels en leidingen liggen in de grond.

Bij Benedenberg en Zuidbroekse Opweg kunnen we binnenkort huizen aansluiten!

Bij Bovenberg moeten we nog enkele boringen doen. Als dit volgens planning verloopt, kunnen we in maart de woningen in dit gebied aansluiten.

Onze graafwerkzaamheden voor de Lopikerweg en Tiendweg zullen in april beginnen. Als alles spoedig verloopt, kunnen we deze woningen in juni aansluiten.

Voor de gebieden Kadijk, Lekdijk West, de Provincialeweg, Hogedijk en Lekdijk Oost zijn we in gesprek met grondeigenaren en Hoogheemraadschap. We hopen in maart/april te kunnen beginnen.